Przejdź do głównej zawartości

Zainstaluj Archcrafta wykorzystując ABIF

ABIF jest drugim instalatorem Archcrafta, opiera się on na wierszu poleceń i jest bardzo wydajny (Osobiście go używam). Osoby, którzy chcą go użyć do instalacji Archcrafta, powinne wiedzieć co robią.

Nie polecam używania tego instalatora, jeżeli jesteś początkującym, zamiast tego użyj Calamares.
Jeśli jednak nadal chcesz użyć tego instalatora, możesz skorzystać z poniższego poradnika.

W tym poradniku będę instalował Archcrafta na systemie UEFI z Szyfrowaniem i LVM przy użyciu ABIF. Proces będzie taki sam jeśli używasz BIOSu.

Zakładam, że utworzyłeś już bootowalne urządzenie USB z ISO Archcrafta. Uruchom Archcrafta używając bootowalnego USB, wybierz opcję Boot Archcraft (Uruchom Archcrafta). Następnie uruchom instalator przez aplikację powitalną lub menu.

Wybierz język instalatora i kliknij przycisk Enter

img

Przygotowanie instalacji#

Wybierz Prepare Installation (Przygotuj instalację) i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz Set Virtual Console (Ustaw konsolę wirtualną), wybierz swój układ i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz Set Desktop Keyboard Layout (Ustaw układ klawiatury pulpitu), wybierz swój układ i kliknij przycisk Enter

img

Partycjonowanie dysku#

Wybierz List Devices (Listę urządzeń) i kliknij przycisk Enter

img

W tym miejscu możesz zobaczyć dostępne dyski i partycje swojego systemu.

img

Jeśli twój dysk jest już podzielony na partycje, możesz to pominąć i przejść do:

Jeśli chcesz dokonać partycjonowania, wybierz Partition Disk (Partycjonowanie dysku) i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz Your Disk (Twój dysk) i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz dowolne narzędzie do partycjonowania (w tym poradniku używam gparted) i kliknij przycisk Enter

img

Wykonaj partycjonowanie, a kiedy skończysz, wyjdź z gparted

Uwaga

Jeśli twój system ma już partycję EFI, upewnij się, że ma co najmniej 100 MB wolnego miejsca, w przeciwnym razie instalacja się nie powiedzie.

img

Konfiguracja szyfrowania LUKS#

Jeśli nie chcesz używać Szyfrowania Dysku, możesz to pominąć i przejść do:

Jeśli chcesz używać Szyfrowania Dysku, Wybierz LUKS Encryption (szyfrowanie LUKS) i kliknij przycisk Enter

img

Ja po prostu użyję Automatic LUKS Encryption (Automatyczne szyfrowanie LUKS), ale ty jeśli chcesz wprowadźić zmiany, zrób to tutaj i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz partycję która chcesz zaszyfrować (Ja zaszyfruję partycję root (/dev/sda2)) i kliknij przycisk Enter

img

Wprowadź nazwę dla Encrypted block device (Zaszyfrowane urządzenie blokowe) i kliknij przycisk Enter

img

Ustaw silne hasło i kliknij przycisk Enter, potwierdź hasło i kliknij przycisk Enter.

img

Możesz tutaj przejżeć swoją konfigurację LUKS. Po zakończeniu kliknij przcisk Enter, aby wyjść.

img

Powtórz ten proces, aby zaszyfrować pozostałe partycje (na przykład: /home). Kiedy skończysz, wybierz Back (Powrót) i kliknij przycisk Enter

img

Konfiguracja LVM#

Jeżeli nie chcesz skonfigurować Woluminów logicznych, możesz pominąć ten krok i przejśc do Montowania Partycji.
Jeśli jednak chesz dokonać ich konfiguracji, wybierz Logical Volume Management (Zarządzanie logicznymi woluminami) i kliknij przycisk Enter

img

Stwórz Grupę woluminów, wybierz Create VG and LV(s) (Stwórz VG i LV) i kliknij przycisk Enter

img

Wprowadż nazwę grupy i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz Partycję (użyj SPACE (SPACJI)), którą chcesz dodać do grupy LV i kliknij przycisk Enter

img

Naciśnij Enter, aby potwierdzić tworzenie grupy.

img

Pojawi się okno dialogowe potwierdzające, że grupa została utworzona. naciśnij Enter, aby wyjść.

img

Wybierz Liczbę woluminów w grupie (wcześniej wybraliśmy dwie partycje do dodania do grupy) i kliknij przycisk Enter

img

Wprowadź nazwę pierwszego LV (dla roota) i kliknij przycisk Enter

img

Wprowadź rozmiar LV i kliknij przycisk Enter

img

Zobaczysz, że LV został utworzony, naciśnij klawisz Enter, aby wyjść.

img

Zrób to samo dla drugiego LV, wpisz nazwę i kliknij przycisk Enter. Rozmiar zostanie automatycznie zmniejszony.

img

Naciśnij Enter, aby zobaczyć swój schemat LVM.

img

Kiedy skończysz, kliknij przycisk Enter, aby wyjść.

img

Montowanie partycji#

Teraz, gdy mamy już skonfigurowane partycje (Szyfrowanie i LVM). Nadszedł czas, aby zmountować je w celu instalacji.

Wybierz Mount Partitions (Montowanie partycji) i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz Root Partition (Partycję Root) i kliknij przycisk Enter. Pamiętaj, że:

  • Jeżeli skonfigurowałeś LVM (z szyfrowaniem), wybierz to dla roota (na przykład: w tej konfiguracji /dev/mapper/archcraft-lvol_root będzie rootem)
  • Jeżeli skonfigurowałeś Szyfrowanie bez (LVM), wybierz to dla roota (/dev/mapper/cryptroot)
  • Jeżeli nie skonfigurowałeś Szyfrowania lub LVM, wybierz roota normalnie (/dev/sda2)

img

Wybierz ext4 jako system plików (możesz wybrać dowolny sytem plików) i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz Yes (Tak) i kliknij przycisk Enter, aby zformatować partycję, resztę zignoruj.

img

Jeżeli utworzyłeś Swap Partition (Partycję swapa), możesz zamontować ją tutaj. Możesz także użyc Swapfile, jeśli chcesz. Wybierz to co preferujesz i kliknij przycisk Enter

img

Teraz, zamontuj partycję boot. Wybierz swoją EFI partition (partycję EFI) (/dev/sda1) i kliknij przycisk Enter

img

Niebezpieczeństwo

Twój system może posiadać już partycję EFI. W takim przypadku NIE FORMATUJ jej, ponieważ nie będziesz mógł uruchomić innego zainstalowanego już systemu operacyjnego (np. Windowsa)
Po prostu zamontuj partycję EFI do /boot/efi

Wybierz No (Nie), jeżeli nie chcesz formatować partycji EFI i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz /boot jako punkt montowania i kliknij przycisk Enter

img

Teraz możesz zamontować resztę partycji (na przykład: /home) tutaj. Wybierz ją i kliknij przycisk Enter

img

Ponownie, Wybierz ext4 (albo jakikolwiek inny) jako system plików i kliknij przycisk Enter

img

Wejdź do mount point (punktu montowania) partycji i kliknij przycisk Enter

img

Kiedy skończysz motować wszytkie partycję, wybierz Done (Zrobione) i kliknij przycisk Enter to exit

img

Wybierz Back (Powrót) i kliknij przycisk Enter, aby przejśc do instalacji.

img

Instalacja bazy#

Teraz kiedy wszystkie partycje są zamontowane i gotowe, zainstalujmy Base packages (pakiety bazowe/podstawowe).

Wybierz Install Base (Zainstaluj bazę) i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz Install Base Packages (Zainstaluj pakiety bazowe) i kliknij przycisk Enter

img

Poczekaj na zakończenie instalacji. A w międzyczasie, Popraw sobie nastrój...

img

Po zakończeniu instalacji, wybierz Run Mkinitcpio (Uruchom Mkinitcpio) i kliknij przycisk Enter

img

To wygeneruje initramfs-linux i initramfs-linux-fallback.

img

Wybierz Install Bootloader (Zainstaluj bootloadera) i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz gruba jako bootloadera i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz Yes (Tak), żeby ustawić gruba jako domyślnego bootloadera i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz Back (Powrót) i kliknij przycisk Enter, aby zakończyć instalację.

img

Konfiguracja bazy#

Archcraft jest zainstalowany na twoim sytemie. Teraz nadszedł czas, aby skonfigurować installację.

Wybierz Configure Base (Konfiguruj Bazę) i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz Generate FSTAB (Generuj FSTAB) i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz Part UUID dla UEFI and Device UUID (Urządzenie UUID) dla BIOSa i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz Set Hostname (Ustaw nazwę hosta) i kliknij przycisk Enter

img

Wprowadź nazwę hosta dla twojego systemu i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz Set System Locale (Ustawenia regionalne systemu) i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz te ustawenia regionalne systemu które chcesz (en_US.UTF-8 dla US English) i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz Set Timezone and Clock (Ustaw strefę czasowąi zegar) i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz swoją Time Zone (Strefę czasową) (na przykład : ASIA) i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz swój Region (na przykład : Kolkata) i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz Yes (Tak) i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz utc i kliknij przycisk Enter

Informacja

W przypadku dualbootowania z Windowsem zaleca się skonfigurowanie systemu Windows do używania czasu UTC, a nie Linuksa do używania czasu lokalnego. (Windows domyślnie używa czasu lokalnego).

img

Wybierz Set Root Password (Ustaw hasło Roota), żeby ustawić hasło dla roota i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz Add New User(s) (Dodaj nowgo użytkownika/ nowych użytkowników), aby utworzyć nowe konto/ nowe konta i kliknij przycisk Enter

img

Wprowadź nazwę użytkownika i kliknij przycisk Enter

img

Wprowadź hasło dla twojego konta i klinij przycisk Enter. Potwierdź hasło.

img

Wybierz Security and systemd Tweaks (Bezpieczeństwo i zmiany systemd), aby dostosować je (Jeśli wiesz, co robić) i kliknij przycisk Enter.

img

Kiedy skończysz, wybierz Back (Powrót) i kliknij przycisk Enter, aby wyjść.

img

Przegląd plików konfiugracyjnych#

Wybierz Review Configuration Files (Przejrzyj pliki konfiguracyjne) i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz pliki, które chcesz wyświetlić i kliknij przycisk Enter. Gdy skończysz, wybierz Back (Powrót), aby wyjść.

img

Zakończenie#

To już wszystko... Teraz możesz wyłączyć instalator i zrestować system.

Wybierz Done (Gotowe) i kliknij przycisk Enter

img

Wybierz Yes (Tak) i kliknij przycisk Enter, aby wyjść.

img

Uruchom ponownie nowo zainstalowany system.

img

Dobra, to wszystko! Archcraft jest zainstalowany na twoim systemie. Baw się dobrze!.