Przejdź do głównej zawartości

Ulepsz Wiki

Postępuj zgodnie z tą instrukcją, jeśli chcesz dodać dokumentację do Archcraft Wiki...

Wymagania wstępne#

Pliki i formatowanie#

Katalog docs ma podkatalogi (do kategorii dokumentacji) który zawiera pliki .md i .mdx dla każdego postu wiki oraz plik _category_.json dla kategorii docs.

 • Plik _category_.json jest używany do oznaczania i pozycjonowania (na pasku bocznym) kategorii.
 • Oto przykład sekcji Uruchom Archcrafta na naszej wiki
docs  # Główny katalog└── boot-iso            # Kategoria dokumentu  ├── _category_.json       # Właściwości kategorii  ├── boot-with-usb.mdx      # Strona Wiki  └── boot-with-grub.mdx      # Kolejna strona Wiki w tej samej kategorii

Front matter#

W opcji front matter możesz określić pozycję dokumentu w kategorii itp.

---sidebar_position: 1hide_table_of_contents: true---

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Docusaurus:Docs