Przejdź do głównej zawartości

Przetłumacz Wiki

Postępuj zgodnie z tym poradnikiem, jeśli chcesz przetłumaczyć Archcraft Wiki...

Wymagania wstępne#

Konfiguracja#

Edytuj plik docusaurus.config.js i dodaj odpowiednie i18n locale.

Na przykład: Jeśli chcesz tłumaczyć na język rosyjski, dodaj ru w sekcji locales: :

 // Tłumaczenie i18n: {  defaultLocale: 'en',  locales: ['en', 'fr', 'ru'],   ru: {    label: 'Russian',    direction: 'ltr',   }, },

Tłumaczenie#

Otwórz terminal (w katalogu głównym witryny) i...

 • Utwórz katalog dla danego języka w środku katalogu i18n.
$ mkdir -p i18n/ru
 • Uruchom polecenie write-translations:
$ yarn run write-translations -- --locale ru
 • Skopiuj oryginalne pliki doc do katalogów tłumaczeń:
$ mkdir -p i18n/ru/docusaurus-plugin-content-docs/current$ cp -r blog/* i18n/ru/docusaurus-plugin-content-blog$ cp -r news/* i18n/ru/docusaurus-plugin-content-blog-news$ cp -r docs/* i18n/ru/docusaurus-plugin-content-docs/current
 • Uruchom swoją przetłumaczoną stronę w trybie dev. Strona jest dostępna pod adresem http://localhost:3000/ru.
$ yarn run start -- --locale ru
 • Przetłumacz wszystkie pliki w katalogu i18n/ru. A kiedy skończysz, utwórz pull requesta ze swoimi tłumaczeniami.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Docusaurus:i18n

Tłumacze#

🇫🇷 Francuska wersja została przetłumaczona przez Arnae.

🇵🇱 Polska wersja została przetłumaczona przez Keyitdev.